Cozy & More
KLACHTENPROCEDURE


Klachtenprocedure:


Cozy & More streeft ernaar u te alle tijde authentieke en unieke items te leveren. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over een item of dienstverlening of heeft u een klacht dan vernemen wij dat graag van u en hanteren wij hiervoor de volgende procedure:


 ~ Vraag een feedback-/klachtenformulier aan via e-mail: info@cozy-and-more.com
 ~ Beschrijf uw feedback en/of klacht zo gedetailleerd mogelijk, voeg eventueel beeldmateriaal toe ter verduidelijking van uw feedback en/of klacht en mail deze retour. 

 ~ Cozy & More neemt uw feedback en/of klacht in behandeling welke altijd serieus en vertrouwelijk zal worden behandeld. 

 ~ U ontvangt binnen vier dagen na het ontvangen van uw feedback en/of klacht een bevestiging van ontvangst van uw  e-mail door Cozy & More.
 ~ Binnen vier weken na ontvangst van de bevestiging van ontvangt van uw e-mail, mag u een gepaste reactie verwachten op uw feedback en/of klacht via e-mail.  
 ~ Wanneer beide partijen niet tot overeenstemming komen, kan in onderlinge overeenstemming een derde onafhankelijke partij ingeschakeld worden om te bemiddelen.
 ~ Als er een langere tijd nodig is om tot een oplossing te komen, wordt u hiervan binnen vier weken nadat de onafhankelijke partij is ingeschakeld, in kennis gesteld.

 ~ U wordt hiervan in kennis gesteld per e-mail en zal er bovendien een indicatie gegeven worden van het termijn waarbinnen het uitsluitsel te verwachten is.

 ~ Het oordeel van de derde onafhankelijke partij is bindend voor beide partijen.

 ~ Feedback en/of klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard door Cozy & More.